PRÁCE ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

 

3.3.2017

Na co se mě bude zahradní architekt ptát

Pozvete-li si zahradního architekta, bude se především snažit zjistit, co od zahrady očekáváte. Nemusíte se bát, snažíme se Vám hlavně naslouchat …

 

2.4.2017

Návrh zahrady – jak se dělá vizualizace

Podívejte se, jak vytváříme vizualizaci našeho návrhu zahrady. Základem je fotografie pořízená z patřičného úhlu …

 

  2.4.2017

Východiska pro naši zahradně architektonickou tvorbu

Zahrada není jen rozšířením obytného prostoru domu, ale je svébytným a samostatným obytným prostorem, který se využívá po co nejdelší období během roku …

 

  17.1.2018

Návrh zahrady a jeho cena

Cenu projektu zahrady rodinného domu stanovujeme zásadně individuálně na základě velikosti plochy zahrady, komplikovanosti řešení (terénní členitost, množství zahradních prvků), stupni požadované dokumentace …

 

  17.1.2018

Realizace zahrady a její cena

V rozpočtu realizace zahrady hraje nejzásadnější roli cena materiálu a lidská práce. Cena materiálu se odvíjí například od velikosti sazenic rostlin nebo blízkosti jeho zdroje v případě zeminy nebo kamene. …

 

 

TECHNOLOGIE REALIZACE ZAHRADY

 

23.11.2017

Stavební připravenost pro automatický závlahový systém na zahradě (chráněno heslem)

Jste-li ve fázi stavby rodinného domu a plánujete Vaši budoucí zahradu osadit závlahovým systémem, je dobré již během hrubé stavby provést jednoduchou technickou přípravu pro tento systém. …

 

12.3.2017

Předpoklady realizace automatické závlahy na zahradě

Kvalitní trávník se bez závlahy neobejde a automatický závlahový systém dokáže ušetřit mnoho času oproti ručnímu zalévání. Pro realizaci automatické závlahy ale musí být splněno několik požadavků, zejména stran vodního zdroje. …

 

  6.3.2017

Realizace zahrady ve svahu

Zvládnutí terénních úprav nebývá jednoduché, nakonec ale zahrada může získat úplně novou dynamiku a zajímavost. …

 

 

Termín výsadby okrasných dřevin

Možný termín výsadby se odvíjí od konkrétního typu výpěstku. Rozhodující je především způsob pěstování v okrasné školce a forma distribuce …

 

 

ÚDRŽBA ZAHRADY

 

Jarní údržba zahradních trvalek

Pěstitelská skupina trvalky obecně zahrnuje rostliny bylinného nebo polokeřovitého charakteru, které jsou schopné v našich podmínkách přezimovat …

 

Jarní údržba okrasných trav a travin

Skupina trav zahrnuje rody, které patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae, tzv. pravé trávy), mezi traviny naopak řadíme rostliny trávovitého vzhledu …

 

Péče o zahradu

Článek pojednává o péči o jednotlivé vegetační prvky. …                                                                                                                                                              

 

Listnaté okrasné keře a jejich řez

Většina okrasných dřevin řez potřebuje. Nejedná se však jen o případy, kdy potřebujeme redukovat jejich velikost kvůli rozměrům; je nutný rovněž zmlazovací řez. Kdybychom okrasné keře nechali …

 

 

CHOROBY A ŠKŮDCI OKRASNÝCH ROSTLIN

 

  

Fyziologické poruchy rostlin (chráněno heslem)

Jsou poruchy ve vývoji rostlin, způsobené antropogenním poškozením (nedostatkem nebo nadbytkem živin, poškození posypovou solí, herbicidy, stavební činností, mechanické poškození aj.) …

 

 

Choroby rostlin (chráněno heslem)

Choroby zahradních rostlin – ovocných plodin, zeleniny, okrasných rostlin, mohou být způsobeny viry, bakteriemi či houbami. …

 

 

Živočišní škůdci rostlin (chráněno heslem)

Biologická ochrana – je metoda ochrany, která proti škůdcům a chorobám využívá jejich predátory, parazity a přípravky na bázi virů, bakterií a hub nebo rostlinné extrakty …

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 

Přírodní zahrada :: Úvod, část I.

Když v roce 1870 anglický zahradník William Robinson poprvé publikoval svou knihu The Wild Garden, způsobil tím značnou kontroverzi. … 

 

Přírodní zahrada :: Cesta k přírodní zahradě, část II.

Historie zahradního umění v antropocentrické civilizaci je historií vynucování si řádu na přírodě. Prostřednictvím zahrady … 

 

Přírodní zahrada :: Artikulování přírodní zahrady – William Robinson, část III.

V období viktoriánského rozmachu, kdy převažujícím vkusem v britské a evropské kontinentální zahradě bylo vystavení nově introdukovaných letniček v nepřirozených záhonových formacích, poprvé vychází kniha The Wild Garden … 

 

Přírodní zahrada :: Anglická perenová zahrada, část IV.

Divoká (nebo též přírodní) zahrada je svým způsobem odpovědí na nové hnutí v architektuře, který spojuje účelnost, řemeslnou zručnost a regionální tradici, Arts and Crafts. …

 

Přírodní zahrada :: Přírodní zahrady kontinentální Evropy, část V.

Dosud se pojednání o vývoji přírodních zahrad odehrávalo převážně na britských ostrovech, avšak také severně od Alp má přírodní zahrada svou hluboce zakořenělou tradici. …

 

Přírodní zahrada :: Poválečná renesance přírodní zahrady, část VI.

Přestože se Evropa z válečného řádění rychle vzpamatovala, první poválečná léta byla spíše ve znamení obnovy hospodářství, než rozvoje disciplín, jako je okrasné zahradnictví. ….

 

Přírodní zahrada :: Současná generace tvůrců, část VII.

Definovat současnou scénu na poli přírodě blízkého přístupu k zahradám není jednoduché. Po delší době s určitým odstupem bude jistě snadnější analyzovat životaschopné tendence s určitým přesahem do dalšího vývoje. …

 

Přírodní zahrada :: Promíchané výsadby, část VIII.

Také v tvorbě Pieta Oudolfa je v posledních letech patrný posun od tradičních smíšených trvalkových výsadeb, kde jsou jednotlivé taxony sloučeny ve více či méně velké skupiny …

 

Přírodní zahrada :: Laicizace přírodní zahrady, část IX.

Zatímco doposud se text práce věnoval téměř výhradně stále sofistikovanějším metodám zakládání přírodní zahrady čerpajících ze širokých poznatků ekologie a rostlinné sociability ….

 

Přírodní zahrada :: Postindustriální parky, část X.

Kapitolou samou o sobě jsou také tzv. postindustriální parky, které reagují na hospodářské změny, které zasáhly evropské země od sedmdesátých let minulého století. …

 

Přírodní zahrada :: Vývoj v českých zemích, část XI.

Také česká zahradní tvorba reflektuje trend přírodní zahrady, pouze zřídkakdy dosahuje mezinárodního ohlasu. …

 

Proměny zahrady během roku

Důležitým úkolem zahradního architekta je zajistit, aby zahrada byla atraktivní po celý rok. Je nutné promyslet, jak se jednotlivé rostliny projevují během roku a navrhnout zahradu …

 

 

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA USA

 

Zahradní architektura USA :: Veřejné parky v New Yorku, část I. 

Během naší expedice, kterou jsme podnikli napříč Spojenými státy, jsme se mohli přesvědčit o vysoké úrovni zahradní architektury v této zemi. V tomto seriálu se budeme zabývat vybranými objekty zahradní a krajinářské architektury …

 

Zahradní architektura USA :: Veřejné parky v New Yorku, část II.

Druhé pokračování seriálu o zahradní architektuře v USA bude narozdíl od předchozího článku, který se věnoval klasickým dílům zahradní a krajinářské architektury 19. století, zaměřen na novější realizace. …

 

Zahradní architektura USA :: Antická krajina města Washington, část III. 

Washington, hlavní město USA, bylo založeno na samostatně vyčleněném území District of Columbia na břehu řeky Potomac. Z hlediska zahradně krajinářské tvorby je zajímavé, že jeho vládní čtvrť, tzv. National Mall, je koncipován jako komponovaná krajina. …