PRÁCE ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

29.1.2019

Současná zahradní architektura Nizozemska

Holandští zahradní architekti se do současné zahradní tvorby zapsali tak výrazně, že se vytvořili samostatný trend zvaný Dutch Wave (holandská vlna). Přinášíme několik typů na výlet pro nadšence do zahradní architektury. …
3.3.2017

Na co se mě bude zahradní architekt ptát

Pozvete-li si zahradního architekta, bude se především snažit zjistit, co od zahrady očekáváte. Nemusíte se bát, snažíme se Vám hlavně naslouchat …
2.4.2017

Návrh zahrady – jak se dělá vizualizace

Podívejte se, jak vytváříme vizualizaci našeho návrhu zahrady. Základem je fotografie pořízená z patřičného úhlu …
2.4.2017

Východiska pro naši zahradně architektonickou tvorbu

Zahrada není jen rozšířením obytného prostoru domu, ale je svébytným a samostatným obytným prostorem, který se využívá po co nejdelší období během roku …
  17.1.2018

Návrh zahrady a jeho cena

Cenu projektu zahrady rodinného domu stanovujeme zásadně individuálně na základě velikosti plochy zahrady, komplikovanosti řešení (terénní členitost, množství zahradních prvků), stupni požadované dokumentace …
  17.1.2018

Realizace zahrady a její cena

V rozpočtu realizace zahrady hraje nejzásadnější roli cena materiálu a lidská práce. Cena materiálu se odvíjí například od velikosti sazenic rostlin nebo blízkosti jeho zdroje v případě zeminy nebo kamene. …

TECHNOLOGIE REALIZACE ZAHRADY

29.1.2019

Využití propařování půdy v zahradní architektuře

V minulém roce (2018) jsme provedli experiment s propařovací kolonou značky Moeschle za účelem vyzkoušení této technologie při přípravě půdy pro zakládání okrasných zahrad …
23.11.2017

Stavební připravenost pro automatický závlahový systém na zahradě (chráněno heslem)

Jste-li ve fázi stavby rodinného domu a plánujete Vaši budoucí zahradu osadit závlahovým systémem, je dobré již během hrubé stavby provést jednoduchou technickou přípravu pro tento systém. …

12.3.2017

Předpoklady realizace automatické závlahy na zahradě

Kvalitní trávník se bez závlahy neobejde a automatický závlahový systém dokáže ušetřit mnoho času oproti ručnímu zalévání. Pro realizaci automatické závlahy ale musí být splněno několik požadavků, zejména stran vodního zdroje. …

6.3.2017

Realizace zahrady ve svahu

Zvládnutí terénních úprav nebývá jednoduché, nakonec ale zahrada může získat úplně novou dynamiku a zajímavost. …

Termín výsadby okrasných dřevin

Možný termín výsadby se odvíjí od konkrétního typu výpěstku. Rozhodující je především způsob pěstování v okrasné školce a forma distribuce …

ÚDRŽBA ZAHRADY

Jarní údržba zahradních trvalek

Pěstitelská skupina trvalky obecně zahrnuje rostliny bylinného nebo polokeřovitého charakteru, které jsou schopné v našich podmínkách přezimovat …

Jarní údržba okrasných trav a travin

Skupina trav zahrnuje rody, které patří do čeledi lipnicovitých (Poaceae, tzv. pravé trávy), mezi traviny naopak řadíme rostliny trávovitého vzhledu …

Péče o zahradu

Článek pojednává o péči o jednotlivé vegetační prvky. …

Listnaté okrasné keře a jejich řez

Většina okrasných dřevin řez potřebuje. Nejedná se však jen o případy, kdy potřebujeme redukovat jejich velikost kvůli rozměrům; je nutný rovněž zmlazovací řez. Kdybychom okrasné keře nechali …

CHOROBY A ŠKŮDCI OKRASNÝCH ROSTLIN

  

Fyziologické poruchy rostlin (chráněno heslem)

Jsou poruchy ve vývoji rostlin, způsobené antropogenním poškozením (nedostatkem nebo nadbytkem živin, poškození posypovou solí, herbicidy, stavební činností, mechanické poškození aj.) …

 

Choroby rostlin (chráněno heslem)

Choroby zahradních rostlin – ovocných plodin, zeleniny, okrasných rostlin, mohou být způsobeny viry, bakteriemi či houbami. …

 

Živočišní škůdci rostlin (chráněno heslem)

Biologická ochrana – je metoda ochrany, která proti škůdcům a chorobám využívá jejich predátory, parazity a přípravky na bázi virů, bakterií a hub nebo rostlinné extrakty …

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Přírodní zahrada :: Úvod, část I.

Když v roce 1870 anglický zahradník William Robinson poprvé publikoval svou knihu The Wild Garden, způsobil tím značnou kontroverzi. …

Přírodní zahrada :: Cesta k přírodní zahradě, část II.

Historie zahradního umění v antropocentrické civilizaci je historií vynucování si řádu na přírodě. Prostřednictvím zahrady …

Přírodní zahrada :: Artikulování přírodní zahrady – William Robinson, část III.

V období viktoriánského rozmachu, kdy převažujícím vkusem v britské a evropské kontinentální zahradě bylo vystavení nově introdukovaných letniček v nepřirozených záhonových formacích, poprvé vychází kniha The Wild Garden

Přírodní zahrada :: Anglická perenová zahrada, část IV.

Divoká (nebo též přírodní) zahrada je svým způsobem odpovědí na nové hnutí v architektuře, který spojuje účelnost, řemeslnou zručnost a regionální tradici, Arts and Crafts. …

Přírodní zahrada :: Přírodní zahrady kontinentální Evropy, část V.

Dosud se pojednání o vývoji přírodních zahrad odehrávalo převážně na britských ostrovech, avšak také severně od Alp má přírodní zahrada svou hluboce zakořenělou tradici. …

Přírodní zahrada :: Poválečná renesance přírodní zahrady, část VI.

Přestože se Evropa z válečného řádění rychle vzpamatovala, první poválečná léta byla spíše ve znamení obnovy hospodářství, než rozvoje disciplín, jako je okrasné zahradnictví. ….

Přírodní zahrada :: Současná generace tvůrců, část VII.

Definovat současnou scénu na poli přírodě blízkého přístupu k zahradám není jednoduché. Po delší době s určitým odstupem bude jistě snadnější analyzovat životaschopné tendence s určitým přesahem do dalšího vývoje. …

Přírodní zahrada :: Promíchané výsadby, část VIII.

Také v tvorbě Pieta Oudolfa je v posledních letech patrný posun od tradičních smíšených trvalkových výsadeb, kde jsou jednotlivé taxony sloučeny ve více či méně velké skupiny …

Přírodní zahrada :: Laicizace přírodní zahrady, část IX.

Zatímco doposud se text práce věnoval téměř výhradně stále sofistikovanějším metodám zakládání přírodní zahrady čerpajících ze širokých poznatků ekologie a rostlinné sociability ….

Přírodní zahrada :: Postindustriální parky, část X.

Kapitolou samou o sobě jsou také tzv. postindustriální parky, které reagují na hospodářské změny, které zasáhly evropské země od sedmdesátých let minulého století. …

Přírodní zahrada :: Vývoj v českých zemích, část XI.

Také česká zahradní tvorba reflektuje trend přírodní zahrady, pouze zřídkakdy dosahuje mezinárodního ohlasu. …

Proměny zahrady během roku

Důležitým úkolem zahradního architekta je zajistit, aby zahrada byla atraktivní po celý rok. Je nutné promyslet, jak se jednotlivé rostliny projevují během roku a navrhnout zahradu …

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA USA

Zahradní architektura USA :: Veřejné parky v New Yorku, část I. 

Během naší expedice, kterou jsme podnikli napříč Spojenými státy, jsme se mohli přesvědčit o vysoké úrovni zahradní architektury v této zemi. V tomto seriálu se budeme zabývat vybranými objekty zahradní a krajinářské architektury …

Zahradní architektura USA :: Veřejné parky v New Yorku, část II.

Druhé pokračování seriálu o zahradní architektuře v USA bude narozdíl od předchozího článku, který se věnoval klasickým dílům zahradní a krajinářské architektury 19. století, zaměřen na novější realizace. …

Zahradní architektura USA :: Antická krajina města Washington, část III.

Washington, hlavní město USA, bylo založeno na samostatně vyčleněném území District of Columbia na břehu řeky Potomac. Z hlediska zahradně krajinářské tvorby je zajímavé, že jeho vládní čtvrť, tzv. National Mall, je koncipován jako komponovaná krajina. …