Nejčastější choroby, škůdci a poruchy okrasných rostlin a trávníku

Základem jsou zdravé, vitální rostliny se správně zvoleným stanovištěm a dobře aplikovanou povýsadbovou péčí.  Takto rostliny samy dobře odolávají škůdcům, chorobám a jiným obtížím. Přesto i přes dodržení všech těchto základních pravidel může v souvislosti s okolními vlivy být rostlina napadena. Pro následné řešení je klíčové rozpoznání příčin poruch růstu a chorob nebo určení škůdce, což je však velmi obtížné, už proto, že jejichž projevy bývají často velmi podobné, pro laika i zdánlivě totožné. Rozpoznání příčin problému je tedy základním předpokladem nápravy. Vždy začínáme pečlivou kontrolou a podrobnou prohlídkou strádající rostliny a všech jejích orgánů a následně volíme příslušné řešení.

 

Fyziologické poruchy

Jsou poruchy ve vývoji rostlin, způsobené antropogenním poškozením (nedostatkem nebo nadbytkem živin, poškození posypovou solí, herbicidy, stavební činností, mechanické poškození aj.), poškozením obratlovci (okus zvěří, psí moč aj.), nebo poškozením neživými činiteli (poškození větrem, mrazem, suchem, vysokými t°, bleskem aj.)

Projevují se převážně změnami ve vybarvení, neobvyklým tvarem listů, květů, letorostů i kořenů apod.

 

Poškození nedostatkem živin

 • poškození v důsledku nedostatku jedné, či více živin; popř. nadbytek jednotlivých prvků blokuje příjem jiných
 • bez chemického rozboru je obtížné skrze podobnost příznaků a změny v komplikovaných vztazích chemických vazeb určit jasnou diagnózu
 • přebytkem či nedostatkem některého prvku, nebo posunem půdní reakce (pH) může být vyvolán relativní nedostatek jiných prvků, kterých je v půdě sice dostatek, ale změnou vazeb se stanou nepřístupnými, je tedy nutno odhalit a napravit nejprve prvotní příčinu.
 • zvýšení rizika napadení rostlin chorobami a škůdci
 • nedostatek N – světle zelené malé listy, při silném poškození rostliny krní
 • nedostatek P – fialovočervené až modrošedé zbarvení listů, slabá násada květů, zpomalený růst
 • nedostatek K – chlorózy, žloutnutí a stáčení listů od okraje, pomalejší vývoj rostlin

ochrana: cílené přihnojování s dodržením předepsaných dávek

 

Poškození pesticidy, herbicidy

 • poškození v důsledku příliš vysokých koncentrací pesticidů, popř. nevhodné aplikace
 • poleptání povrchu rostlin, barevné a tvarové změny, potlačení růstu, popř. úhyn rostlin
 • ochrana: optimální zásobování vodou

 

Poškození suchem

 • svinování listů od okrajů a jejich odumírání, předčasný opad listů/jehlic postupující od konců větví směrem do středu koruny, prosychání koruny, popř. úhyn rostlin (zejména u mladých dřevin)
 • jarní sucho → projeví se v téže vegetační sezóně
 • letní sucho → projeví se v následující vegetační sezóně
 • ochrana: závlaha

 

Poškození mrazem

 • nejčastější výskyt u stálezelených R (rododendrony, bambusy, zeravy, tisy, bobkovišně aj.)
 • poškození listů/jehličí, letorostů, větví či kmenů – při silných mrazech vznikají podélné mrazové praskliny, často přecházejí v mrazové desky
 • u pozdních mrazů poškození rašících pupenů, žloutnutí, reznutí, černání, vadnutí a opad nových listů či letorostů
 • přímé poškození pletiv mrazem zpravidla souvisí s nedostatkem vody (při holomrazech se voda v půdě promění v led a rostliny trpí suchem)
 • projevuje se svěšenými listy (rododendrony), u jehličnanů – rezavění, hnědnutí a následné zasychání větévek a jejich konců (projev poškození mnohem později)
 • nepřímá ochrana: dostatečná zálivka v období před mrazy (popř. při t° nad nulou), stínění kmenů a silnějších větví z jižní strany, ošetření poškozených míst při vzniku mrazových desek a prasklin (stromové balzámy, vodou rozpustné barvy) →zamezení napadání rostlin druhotnými infekcemi a dřevokaznými houbami, vyhnojení před vegetačním klidem draselnými hnojivy (podporují vyzrávání pletiv a zlepšují následné přezimování)

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz