HISTORICKÁ ZAHRADA, DŮM OTTY EISLERA, BRNO

Historická zahrada u „Domu pro dva mládence“ od architekta Otto Eislera, působícího v meziválečném období. Velkorysá plocha zahrady na jižním svahu s výhledem na město, zahrada tajemná, zahrada s hmatatelným duchem místa a s osvícenými majiteli. Cíl projektu byl jasný, spatřit v zahradě původní záměr a ten citlivě oprášit od všeho, co se tu za ta léta nahromadilo navíc. V rámci návrhu jsme vycházeli z původní historické kompozice, stávajících kosterních dřevin a sortimentu, který je pro tuto dobu charakteristický. Nešlo proto o realizaci zahrady nové, nýbrž o obnovu zahrady hotové již desítky let, kterou jsme vysvobodili od náletových dřevin, vrátili jí vytlačené druhy a tím i její původní podobu.