HISTORICKÁ ZAHRADA, DŮM OTTY EISLERA, BRNO

Historická zahrada u „Domu pro dva mládence“ od významného českého architekta Otto Eislera, který působil v meziválečném období v Brně. Velkorysá plocha zahrady na jižním svahu Žlutého kopce s výhledem na město, zahrada tajemná, zahrada s téměř hmatatelným duchem místa a s velice osvícenými majiteli. Cíl projektu byl jasný, spatřit v zahradě původní záměr a ten citlivě oprášit od všeho, co se tu za ta léta nahromadilo navíc. V rámci návrhu jsme proto vycházeli z původní historické kompozice, ze stávajících kosterních dřevin, ze sortimentu, který je pro tuto dobu charakteristický. Nešlo proto o realizaci zahrady nové, nýbrž o obnovu zahrady hotové již několik desítek let, kterou jsme vysvobodili od náletových dřevin, vrátili jí vytlačené druhy a tím i její původní podobu.