Návrh zahrady a jeho cena

Co ovlivňuje cenu návrhu zahrady

Cenu projektu zahrady rodinného domu stanovujeme zásadně individuálně na základě velikosti plochy zahrady, komplikovanosti řešení (terénní členitost, množství zahradních prvků), stupni požadované dokumentace (studie nebo prováděcí dokumentace) a jejího rozsahu (množství vizualizací, technických detailů atd.). Nabídková cena vychází z odhadu časové náročnosti zpracování projektu zahrady.

Jaké je obvyklé cenové rozpětí

Vzhledem k tomu, že práce na projektu rodinné zahrady je časově velice náročná, pohybuje se cena projektu zahrady v řádech desítek tisíc. Cena projektu rodinné zahrady o běžné výměře kolem 1 000 m², s terénními modelacemi, drobnými zahradními stavbami a květinovými záhony se pohybuje v rozmezí 60–80 tisíc korun.

Co za to dostanu

Především náš čas, odbornost a nadhled. Společně s vámi se zamyslíme na co nejsmysluplnějším prostorovém využití plochy zahrady a jejím celkovém estetickém vyznění tak, aby plnila nejen vaše zadání, ale pokud možno přinesla i předem neočekávané benefity. Fyzickým výstupem bude samozřejmě podrobná projektová dokumentace, která bude výslednicí společných představ o zamýšlené zahradě a bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele zahrady.

Ing. Vít Ondráček

Více: Realizace zahrady a její cena

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz