Péče o zahradu

Článek pojednává o péči o jednotlivé vegetační prvky.

Stromy

Okrasné stromy zpravidla nevyžadují významnější pěstební zásahy. Je nutné dohlížet na správný vývoj koruny, zejména její větvení. Nežádoucí je tzv. vidličnaté větvení a přílišný růst výhonů směrem dovnitř koruny. Většina stromů se pěstuje ve tvaru s průběžným terminálem. Případné defekty je třeba zavčas opravit odborným řezem. Dále je třeba odstraňovat případné nežádoucí výhony z podnože nebo kmenu stromu.
Řez ovocných stromů se řídí specifickými pravidly podle druhu a odrůdy rostliny. Jádroviny zpravidla potřebují častější a hlubší řez než peckoviny.

Listnaté keře kvetoucí na letorostech

Tyto okrasné dřeviny vytvoří květní poupě, které ještě v témže roce vykvete. Patří sem okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na jejich kvetení, naopak tyto rostliny bez řezu rychle stárnou. Tyto rostliny bychom měli každoročně hluboce seřezat, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled.

Patří sem perovskie (Perovskia), ořechokřídlec (Caryopteris), hortenzie (Hydrangea) nebo třezalka (Hypericum). Levanduli (Lavandula) neseřezáváme tak hluboko.

 

Keře kvetoucí na starším dřevě

Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře jako ty z předchozí skupiny. Řez je nutné provádět často, podle potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větve několik centimetrů nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a bohatě kvetou. Tímto se podpoří bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst nové výhony.

Patří sem kalina (Vibrunum), kdoulovec (Chaenomeles), šeřík (Syringa) či ruj (Cotinus).

Tyto rostliny není třeba vzhledem k jejich kompaktnímu vzrůstu zpravidla nijak radikálně řezat. V případě nutnosti je možné odstranit překážející výhony. Pokud tyto rostliny utrpí během zimního období poškození, odstraňují se namrzlé větvičky až do hloubky zdravého dřeva (listy mohou namrznuté na celé rostlině, ale pokud je dřevo nepoškozeno, rostliny zpravidla dobře regenerují).

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz