Listnaté okrasné keře a jejich řez

Většina okrasných dřevin řez potřebuje. Nejedná se však jen o případy, kdy potřebujeme redukovat jejich velikost kvůli rozměrům; je nutný rovněž zmlazovací řez. Kdybychom okrasné keře nechali růst bez těchto zásahů, velice záhy by začaly stárnout, byly by méně vitální a mohla by být snížena jejich estetická hodnota. Řezem podpoříme růst mladých výhonů a okrasné keře pak budou působit zdravě a mladistvě.

Technika řezu okrasných keřů se liší podle typu kvetení:

Okrasné keře kvetoucí na letorostech

Tyto okrasné dřeviny vytvoří květní poupě, které ještě v témže roce vykvete. Patří sem okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Mezi typické zástupce patří některé tavolníky (Spirea japonica), mochnovce (Potentilla fruticosa), ořechokřídlec (Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum forrestii, H. calycinum), perovskie (Perowskia abrotanoides, P. atriplicifolia), hortenzie (Hydrangea macrophylla), a další. Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na jejich kvetení, naopak tyto rostliny velmi rychle stárnou; kdyby nebyly pravidelně řezány, často by byly rozeklané.

Tyto rostliny bychom měli každoročně hluboce seřezat, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled. Rostliny tavolníku se seřezávají těsně nad zemí (cca 10 cm nad povrchem). Z rostlin Caryopteris a Hypericum odstraňujeme téměř veškeré větvičky až na menší rozvětvenou část nad zemí a z rostlin mochnovce odstraňujeme zhruba třetinu nejstarších větví.

 

Okrasné keře kvetoucí na starším dřevě

Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Mezi typické zastupce patří dřeviny rodu tavola (Physocarpus), dřišťál (Berberis), vajgélie (Weigella), šeřík (Syringa), kalina (Viburnum), zlatice (Forsythia), a další.

Je potřeba si uvědomit, že řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení (poupata jsou už založena z předchozího vegetačního období) a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře jako ty z předchozí skupiny. Abychom se vyhnuli příliš velkým zásahům, je potřeba řez provádět co nejčastěji, podle potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větvě několik centimetrů nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a bohatě kvetou. Dále se tímto podpoří tak zvaná bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst nové výhony.

 

Termín řezu okrasných keřů

Okrasné keře se obvykle řežou v období vegetačního klidu (po opadu listů a před rašením), pokud není příliš velký mráz. Choulostivější keře je lépe řezat až v předjaří. Aby se omezilo negativní působení na kvetení rostlin, doporučuje se některé brzy kvetoucí keře řezat až po odkvětu (např. zlatice). Okrasné keře lze řezat i během vegetace, pokud je to účelné (např. kvůli rozpoznání suchých a živých větví). V tom případě je potřeba vyhnout se období rašení a intenzivního růstu kvůli množství proudící mízy.


V tomto krátkém článku jsem samozřejmě nemohl postihnout celý problém, který je mnohem složitější, ale pokusil jsem se shrnout nejdůležitější zásady při řezu okrasných keřů. Zaleží samozřejmě na konkrétním druhu rostliny a požadovaném pěstebním tvaru, takže pokud si nebudete jistí, obraťte se raději na odborníka, který vám vše alespoň ukáže.

 

Autor: Bc. Vít Ondráček
Zdroje: Přednášky z předmětu Dendrologie, ZF MZLU, akademický rok 2009/10

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz