POSEZENÍ NA TERASE, BRNO

Základním požadavkem tohoto návrhu bylo vytvoření posezení na terase u bytu, které bylo třeba odclonit od oken okolních domů tak, aby zde vznikl příjemný intimní prostor pro trávení volného času na čistém vzduchu. Limitujícím faktorem bylo zadání, aby pergola, která má na terase vzniknout, nebyla nijak kotvena ani do fasády domu, ani do země z důvodu podzemních garáží pod terasou. Na základě těchto požadavků jsme navrhli samostojnou dřevěnou konstrukci, v rámci které bylo počítáno jak s lavicemi na posezení, tak s truhlíky pro pěstování bylin. Abychom dostali hmotu zeleně i do vertikály, doplnili jsme dřevěnou konstrukci pergoly o nerezová lanka, po kterých se plnou popínavé dřeviny a dotvářejí tak pocit soukromí. Rostliny vyrůstají z plastových truhlíků v lesku a jejich druhové složení je koncipováno tak, aby nakvétaly postupně v rámci celého vegetačního období.