Přírodní zahrada :: Postindustriální parky, část X.

Kapitolou samou o sobě jsou také tzv. postindustriální parky, které reagují na hospodářské změny, které zasáhly evropské země od sedmdesátých let minulého století. Jedná se o přístup, který se řídí spíše le Royovským nechat růst, co roste, a jako tvůrčí moment zcela vědomě a účelně naplno využívá sukcesních tendencí spontánně vzniklých vegetačních prvků vyvíjejících se často na původně narušených stanovištích.

   

 

S nástupem postindustriálního věku bylo náhle nutné řešit, jak znovu využít opuštěné průmyslové areály, které nenávratně spěly do stádia pouhé hromady železného šrotu. Tyto svým způsobem ruderální formace působí v dekadentních kulisách zašlé průmyslové slávy nečekaně půvabně. Pionýrské dřeviny jako břízy, topoly a vrby postupně ovládají prostor mezi starými kolejnicemi a sily na uhlí.

Zahradnická tvorba se tak kromě několika cíleně založených prvků (vesměs stříhané živé ploty nebo rastry stromů) omezuje na práci s neživým materiálem, jako jsou cesty, nebo konzervaci stávajícího rezavějícího plenéru. Přírodní zahrada v předchozích pojetích patřila k vrcholným disciplínám zahradnického oboru, který byl v jejím rámci interdisciplinárním oborem (což je ostatně zahradnictví od nepaměti), v tzv. ruderální zahradě dochází k záměrné rezignaci na zahradnickou praxi. Není tedy divu, že se tento styl uplatňuje zatím pouze ve specifických areálech a do zahrad nebo ostatních parků nemá zatím ve své vyhraněné poloze přístup. Tyto formace jsou v klasických objektech zahradní tvorby dosud těžko myslitelné.

Mezi známé realizace patří například Naturpark Südgelände Berlin v místě bývalého seřaďovacího nádraží, které je dnes prakticky zalesněno spontánní vegetací, nebo areál bývalého hutního závodu v Porúří, dnes Landschaftspark Duisburg-Nord (krajinářský architekt Peter Latz (*1939)), který se stal parkem regionálního významu s bohatým programem různých kulturních akcí.

 

Autor: Ing. Vít Ondráček
Literární zdroje dostupné u autora

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz