Projekt zahrady umožňuje promyslet si navrhovaná řešení ještě nad papírem. Často bývá ze strany zákazníků opomíjen, z vlastní zkušenosti ale víme, že kvalitní zahradnické dílo stojí na třech pilířích: Nápaditém a přiměřeném návrhu zahrady, kvalitně odvedené realizaci zahrady a pravidelné péči. Návrh zahrady má zajistit, aby v prostoru vymezeném pro zahradu vzniklo funkčně a esteticky hodnotné dílo, které lze následně také racionálně udržovat. Tvorba zahrady není nikterak levnou záležitostí a počáteční investice do návrhu (nevysoká ve srovnání se zbytkem) se zákonitě vyplácí.

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S NÁMI

Zákazníci nás nejčastěji kontaktují s dotazem na cenovou nabídku na návrh zahrady. Abychom mohli vyhovět, snažíme se domluvit si nezávaznou konzultační schůzku, kde blíže poznáváme jejich představy a přání. Poté, na tomto základě a představě o prostoru, jsme schopni individuálně nacenit naši práci. Po případném schválení nabídky začíná práce na projektu zahrady. Během ní se se zákazníky několikrát setkáváme a konzultujeme navrhovaná řešení (nejprve na úrovni studie, následně celkový projekt). Hotový návrh odevzdáváme v požadovaném počtu paré, popř. i v elektronické verzi.

CENA NÁVRHU ZAHRADY

Cena projektu zahrady se odvíjí od náročnosti řešení a stanovuje se individuálně po osobní schůzce na místě formou nezávazné nabídky. Orientační cena projektu zahrady je 35 až 120 tis. korun.

Podrobněji k ceně projektu zahrady v článku: Návrh zahrady a jeho cena

CO JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ZAHRADY

Základní součástí návrhu zahrady bývá situace, osazovací plán, vizualizace a rozpočet. Rozsah projektové dokumentace zahrady je specifikován v nabídce na vypracování projektu a je volen dle požadavků našich klientů.

01 ZÁKLADNÍ PROSTOROVÉ ČLENĚNÍ ZAHRADY

Většina projektů je zpracovávána dvoustupňově, tzn. nejprve si ujasníme základní prostorové a objemové uspořádání nad studií zahrady, posléze dopracujeme celý projekt s osazovacím plánem, technickými detaily, rozpočtem atd.

02 VIZUALIZACE ZAHRADY

V perspektivním zobrazení znázorňují navržené zahradní úpravy. Počet vizualizací odpovídá velikosti zahrady a náročnosti jejího řešení, popř. dle přání zákazníka.

Ukázka tvorby vizualizace na blogu: Návrh zahrady – jak se dělá vizualizace

03 OSAZOVACÍ PLÁN

Přesně určuje taxonomickou strukturu výsadeb navrhovaných rostlin včetně počtu kusů a jejich umístění v rámci jednotlivých ploch.

04 OBRÁZKY ROSTLIN

Slouží k seznámení zákazníka se sortimentem navrhovaných rostlin, k jeho rychlé orientaci v osazovacím plánu a následně ve zrealizované výsadbě.

05 DIAGRAM KVETENÍ

Znázorňuje přibližnou dobu a souběh kvetení jednotlivých navržených taxonů spolu s barevností jejich květů.

06 TECHNICKÉ VÝKRESY A DETAILY

Znázornění terénních modelací, specifikace použitých materiálů, navržené zahradní prvky a jejich rozměry.

07 ZAHRADNÍ MOBILIÁŘ

Zahrady doplňujeme vlastním originálním mobiliářem, jako jsou konstrukce pro popínavé rostliny, dřevníky, mobilní nádoby, komposty, atd.

08 NÁVRH ZÁVLAHY ZAHRADY

Projekt automatického zavlažovacího systému je vypracováván pouze v případě, projeví-li klient zájem.

09 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

V textové formě popisuje kompoziční řešení a technologii zakládání zahrady.

10 NÁVOD NA PÉČI O ZAHRADU

Upozorňuje na práce, které by se neměly při starosti o zahradu zanedbat včetně jejich stručného popisu tam, kde je to účelné.

11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Slouží zároveň jako nabídka realizace naší firmou, popř. je možné ho využít pro zaslání poptávky jiným zahradnickým firmám.

Více na našem blogu: Na co se mě bude zahradní architekt ptát

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz