Využití propařování půdy v zahradní architektuře

V minulém roce (2018) jsme provedli experiment s propařovací kolonou značky Moeschle za účelem vyzkoušení této technologie při přípravě půdy pro zakládání okrasných zahrad, především květinových záhonů bez použití herbicidů na bázi glyfosátu. Princip spočívá v aplikaci horké páry do půdního profilu v hloubce několika centimetrů (dle délky propařování). Plevele, jejich semena i vytrvalé podzemní orgány jsou ničeny vysokou teplotou (přibližně 80 °C).

Pokus ukázal, že již velmi krátké propaření trvající cca 10 minut stačí k radikálnímu omezení plevele. Květiny naopak vykazují podstatně lepší vývoj vlivem omezení konkurence stran plevele a pravděpodobně také vlivem uvolněných živin z půdy vlivem teploty.

Delší propaření přineslo ještě lepší výsledky, naopak kontrolní plocha bez propaření musela být záhy zlikvidována kvůli masivnímu zaplevelení. Jako testovací kultura byla použita letničková směs pro přímý výsev „Jarní expres“ od firmy Agrostis.

Kontroverze využití v zahradní architektuře

Úskalí této metody leží především v poměrně značné spotřebě topné nafty a likvidaci všech živých organismů v propařovaném půdním horizontu. Zařízení spotřebuje značnou energii aby přivedlo bojler do teploty varu, propařování menších nesouvislých ploch je proto neefektivní, po nahřátí bojleru je však každý další m2 pozemku nákladově smysluplnější. Vzhledem k poměrně mělkému propaření půdy není likvidace užitečného půdního edafonu fatální, neboť se může rychle obnovit ze spodnějších vrstev půdy. Metodu propařování používá např. německá trvalková školka Zillmer, která díky tomu zcela vyloučila použití herbicidů na svých pozemcích.

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz