Předpoklady realizace automatické závlahy na zahradě

 

Kvalitní trávník se bez závlahy neobejde a automatický závlahový systém dokáže ušetřit mnoho času oproti ručnímu zalévání. Pro realizaci automatické závlahy ale musí být splněno několik požadavků, zejména stran vodního zdroje. Jedná se především o tlak vody s průtokem a kapacitu (dostupný objem) zdroje vody. Pro návrh závlahového systému je nutné tyto hodnoty znát předem, aby bylo možné závlahový systém správně rozdělit do sekcí. 

U realizace zahrad rodinných domů se setkáváme většinou s následujícími zdroji vody, případně jejich kombinací:

 

Vodovodní řad

Pokud nedisponujete vlastní studnou nebo vrtem, je vodovodní řad prakticky jediným spolehlivým zdrojem vody pro závlahu zahrady. Při použití tohoto zdroje odpadá pořízení nákladného čerpadla, má však i své nevýhody, z nichž hlavní je vysoká cena vody (lze snížit pořízením podružného vodoměru pro úsporu za stočné). Závlahový systém by také měl být oddělen od řadu potrubním oddělovačem, který je však poměrně nákladný. Někdy také bývá problém s tlakem vody v potrubí, nebo se zákazem zalévání v suchých obdobích.

 

Kopaná studna

Kopaná studna, pokud má dostatečně silný pramen a vysoký vodní sloupec, je dobrým zdrojem vody. Podmínkou je však dostatečně výkonná vodárna pro provoz závlahy.

 

Vrtaná studna

Nejčastěji se s ní setkáváme u novostaveb. Nevýhodou vrtu je celkově malý objem vody ve vodním sloupci. Silné čerpadlo nutné pro provoz závlahy je schopné velice rychle vyčerpat veškerou vodu ve vrtu, což jeho stabilitě neprospívá, a navíc hrozí chod čerpadla na sucho. Správné napojení závlahy na vodní vrt je přes přečerpávací jímku. Nevýhodou jsou tedy náklady na pořízení jímky a dvou čerpadel.

 

Dešťová voda

V dnešní době stavební úřady u novostaveb často požadují akumulaci dešťové vody. Vzniká tak přirozená snaha využít tuto vodu například pro závlahu zahrady. Nutno však zdůraznit, že dešťová voda pro provoz závlahy sama o sobě nestačí. Tento zdroj vody je nutné zkombinovat buď s vodovodním řádem, nebo ideálně s vrtem. Spornou otázkou zůstává ekonomická návratnost využití této vody, neboť náklady na pořízení čerpadla a příslušenství se pohybují od 10 tis. Kč výše.

 

Kombinace vodních zdrojů

Nejčastější se používá jako primární zdroj vody dešťovka z akumulační nádrže, do které je na základě automatického hladinového hlídání dopouštěna voda z vodovodního řadu nebo z vrtu. Dopouští se vždy tolik vody, kolik stačí pro jeden závlahový cyklus, jinak se akumulační nádrž udržuje prázdná, aby byla připravena v případě deště pojmout co nejvíce vody.

Kromě zdroje vody potřebuje automatický závlahový systém ještě elektrickou energii (230V) v místě umístění řídící jednotky systému a napojení kabelů jednotky k sekčním elektromagnetickým ventilům na zahradě.

 

Ing. Vít Ondráček

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz