Realizace zahrady a její cena

 

 

Co tvoří cenu realizace zahrady

V rozpočtu realizace zahrady hraje nejzásadnější roli cena materiálu a lidská práce. Cena materiálu se odvíjí například od velikosti sazenic rostlin nebo blízkosti jeho zdroje v případě zeminy nebo kamene. Bývá velký rozdíl mezi kamenem na suchou zídku nebo šlapákový chodník z místního lomu nebo specializované prodejny s okrasnými kameny. Dřevěné prvky lze zhotovovat z cenově dostupného modřínu nebo z nákladných tropických dřev. Stejně tak zahradu velmi prodražuje dovoz zeminy ze vzdálené deponie. Díky tomu, že cena většiny zahradnických výpěstků (bez stromů) se pohybuje v rozmezí desítek až stovek korun a na rostlinný materiál se uplatňuje snížené DPH (15%), bývá většinou cena za rostliny marginální vzhledem k celkovému rozpočtu.

Zatímco materiál většinou skýtá možnost rozhodnout se mezi několika cenovými úrovněmi, pracovní náročnost většiny zahradnických operací je vysoká a z toho také vyplívá, že práce tvoří přibližně 1/2 celého rozpočtu. Tento poměr zpravidla ovlivňuje přítomnost časově vysoce náročných prvků (terénní úpravy, suché zídky, vodní nádrže, aj.) a možnost nasazení mechanizace. V malých a pro mechanizaci nepřístupných zahradách tvoří práce větší procento z celku než na větších rovinatých plochách. 

 

S jakým rozpočtem mám na zahradu počítat

Rozpočet zahrady je zpravidla jen nízkým zlomkem celkové ceny domu. Poměr užitku a radosti, kterou zahrada přináší vzhledem k vynaloženým prostředkům je podle našeho názoru neporovnatelný se stavbou domu. Takže za cenu anhydritových podlah v domě lze mít již slušný základ hezké jednoduché zahrady.

Méně náročná realizace středně velké zahrady začíná na rozpočtu přibližně 350 tis. korun. Obecně lze říci, že rozpočet 500 tis. korun a více již dává možnost vzniknout zajímavé zahradě plné nejrůznějšího rodinného vyžití, často i se závlahovým systémem. V uvedeném cenovém rozpětí však většinou není započítáno například oplocení, chodníky nebo terasa s posezením.

 

Ing. Vít Ondráček

 

 

 

Více: Návrh zahrady a jeho cena

 

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz