JAK PROBÍHÁ REALIZACE ZAHRADY

Pokud máte návrh zahrady od nás, máte již k dispozici cenovou nabídku na realizaci zahrady. V případě projektu od jiného autora Vám nejprve zpracujeme cenovou nabídku. Realizační práce mohou začít na základě vaší schválené objednávky, kde je stanoven rozsah zakázky, harmonogram realizace a záruky na materiál a provedené práce. Je poměrně obvyklé, že vzhledem k náročnosti budování zahrady se s klienty domlouváme na etapizaci díla.

 

Realizace zahrady většinou začíná terénními úpravami a přípravou stanoviště (odstranění nevyhovujících dřevin, příprava půdy, aj.). Dále se provádějí stavební práce a instaluje závlaha. Výsadby rostlin a zakládání trávníku se provádějí až ve finální fázi realizace. S ohledem na agrotechnické termíny na sebe tyto činnosti někdy nenavazují přímo.

V průběhu realizace jsme s klienty v kontaktu a domlouváme se na zapracování případných dílčích změn. Fakturace probíhá u větších zakázek průběžně formou částečného plnění. Konečné vyúčtování s fakturou je vystaveno po předání díla.

 

ČÍM SE ZABÝVÁME (CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT)

01 VÝSADBY STROMŮ, KVĚTINOVÉ ZÁHONY, ŽIVÉ PLOTY

Práce s rostlinami je naše nejoblíbenější. Každá rostlina má svoje optimální stanoviště, a pokud se ho podaří najít, má z něho radost rostlina i my.

 

02 TRÁVNÍKY SETÉ, KOBERCOVÉ, LUČNÍ

Trávník zahradní kompozici podtrhuje a hlavně je prostorem pro nejrůznější vyžití. Jeho charakter je dán způsobem používáním a intenzitou péče.

 

 

03 TERÉNNÍ ÚPRAVY, PŘÍPRAVA PŮDY

Náš pásový mininakladač je ideální pro většinu terénních modelací, u větších přesunů zeminy jsme k ruce smluvenému bagristovi. Přípravu půdy provádíme zakladačem trávníku nebo jednoosým malotraktorem.

Více na našem blogu: Realizace zahrady ve svahu

 

 

04 SUCHÉ ZÍDKY, ŠLAPÁKOVÉ CHODNÍKY

Jsou pevnou strukturou zahrady, zároveň dostatečně jemnou, aby vytvořily přechod mezi domem a květinami.

 

 

05 KONSTRUKCE PRO POPÍNAVÉ ROSTLINY, VYVÝŠENÉ ZÁHONY, LAVIČKY

Pergoly, zahradní posezení, lavičky zahradu zobytňují. Prvky jako pařníky, vyvýšené záhony, dřevník nebo kompost přinášejí užitek.

 

 

06 VODNÍ PRVKY, JEZÍRKA, KOUPACÍ BIOTOPY

Nutností každé zahrady nejsou. Přesto, pokud se voda do zahrady podaří vnést, přinese oživení a atraktivitu jako snad žádný jiný prvek.

 

 

07 STŘEŠNÍ ZAHRADY

V posledních letech téměř imperativ nejen plochých střech. Navrátí zahradě to, co sebrala svým půdorysem stavba.

 

 

08 ZÁVLAHOVÉ SYSTÉMY

Za dobu existence firmy jsme instalovali závlahu na mnoho zahrad. Perfektní trávník se bez vody neobejde a závlahový systém výrazně usnadňuje práci.

Více na našem blogu: Předpoklady realizace automatické závlahy na zahradě

 

 

09 PÉČE O DŘEVINY, ZÁHONY A TRÁVNÍKY

I když je zahrada navržena s ohledem na co nejmenší následnou údržbu, pravidelná péče o zahradu je nezbytnost. S našimi klienty se zpravidla domluvíme na jarní a podzimní údržbě zahrady a provedeme hlavní práce. Ostatní drobné činnosti si zákazníci po našem zaškolení provádí sami.

 

 

CENA REALIZACE ZAHRADY

Cena realizace zahrady je odvislá od mnoha proměnných, podrobněji se ceně realizace zahrady věnuje článek: Realizace zahrady a její cena

 

 

 

 

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz