SCHAUBMAROV MLYN V PEZINKU

Schaubmarův mlýn jako součást Slovenské národní galerie, která jej zakoupila v roce 1972. Od té doby prošla stavba několika rekonstrukcemi, nyní zde naleznete Galerii insitního umění, která je přístupná veřejnosti spolu s jejím areálem, v rámci kterého jsme se ve spolupráci s Ing. Dankem Lapšanským podíleli na obnově historického sadu. V rámci této obnovy jsme zde vysázeli na 33 vysokokmenných ovocných dřevin a víc než sto ovocných a okrasných dřevin. V další etapě realizace se počítá s vybudováním hlavní cestní sítě s mobiliářem, prostor zde dostane i ohniště, zeleninové a bylinkové záhony spolu se skleníkem. V rámci projektu je brán ohled i na zvířata, počítáno je zde se včelínem, ptačími budkami či hmyzími domky. Sad by měl do budoucna fungovat jako místo setkávání a aktivního odpočinku lidí, kteří mají chuť trávit čas na čerstvém vzduchu.

.