Termín výsadby okrasných dřevin

Možný termín výsadby se odvíjí od konkrétního typu výpěstku. Rozhodující je především způsob pěstování v okrasné školce a forma distribuce k zákazníkovi. Můžeme takto vyčlenit několik obecných skupin a blíže je specifikovat. Tyto skupiny jsou:

Dřeviny pěstované v kontejnerech a v květináčích

Označení kontejner se používá pro větší pěstební nádoby (obvykle nad 1 l), květináče jsou menší. Tyto nádoby bývají kruhové nebo hranaté a vyrobené nejčastěji z plastu různé tloušťky. V dnešní době se takto pěstuje a prodává většina dřevin. Má to své nesporné výhody, mezi které patří snadná manipulace, dlouhá doba, po kterou rostliny bez újmy přežijí v samotném obchodě, a především značná benevolence k termínu výsadby. Tyto okrasné dřeviny lze vysazovat prakticky kdykoliv v roce, pokud to počasí a stav zeminy dovolí (půda nesmí být zmrzlá nebo příliš mokrá). Při tomto způsobu totiž nedochází k žádnému poškození kořenů a přesazením z květináče do zeminy se navíc dřevině životní podmínky zlepší (vyrovnanější vodní a teplotní režim), i když se jedná o období, kdy rostliny koření méně (léto, zima).

Některá období jsou přesto pro výsadbu vhodnější. Rostliny rychleji zakoření na podzim a na jaře. V těchto měsících není takové sucho a teplota zeminy je pro kořenění vhodnější. Samozřejmě vždy je nutná podle potřeby zálivka, zejména v letních měsících.

 

Dřeviny pěstované ve volné půdě a expedované se zemním balem

Takto se nejčastěji pěstují vzrostlé alejové stromy, protože takto velké výpěstky by bylo ekonomicky a technologicky složité pěstovat v kontejnerech. Kořeny rostlin jsou obklopeny zeminou, se kterou byly vykopány ze země a bal je zpevněný síťkou (“plachetkou”), nebo pletivem s jutou u větších výpěstků. Rostliny jsou však na vysazení na trvalé stanoviště soustavně připravovány několikanásobným přesazováním v okrasné školce. Tím se vytvoří dostatečně velký kořenový systém uvnitř samotného balu. Je potřeba rozlišovat, o jak velký výpěstek se jedná. Zatímco vzrostlé stromy a větší výpěstky je nutné vysazovat vždy v období vegetačního klidu (tj. po opadu a před rašením listů opadavých dřevin – X-IV), na jaře nebo na podzim, menší dřeviny lze i vzhledem k jejich ceně vysazovat až do konce května a na podzim začít už v září (vždy záleží na konkrétním průběhu počasí, suché a horké počasí je nevhodné). Během zimního období dřeviny nevysazujeme.

Rostlinám samozřejmě škodí delší prodleva mezi vykopáním ze země a výsadbou; není přípustné, aby dřeviny v tomto stavu zůstaly nevysazené přes léto. Až do okamžiku výsadby je nutné kořenový bal chránit před přímým slunečním světlem a vysycháním přikrytím, nebo založením do zeminy v případě delší prodlevy.

 

Dřeviny pěstované ve volné půdě a expedované prostokořenné

Tyto rostliny jsou dodávány na trh bez zeminy nebo substrátu v kořenovém prostoru, většinou kvůli úspoře nákladů. Jako prostokořenné dřeviny jsou na trh dodávány některé jednodušší výpěstky, často růže a ovocné stromky, ale i vzrostlé alejové stromy. Tyto výpěstky se vysazují v zásadě v období vegetačního klidu, mimo mrazivé počasí (viz výše). Kořeny je nutné chránit před slunečním světlem. Pokud je ihned nevysadíme, je nejlepší rostliny skladovat v temnu a chladu, například ve sklepě.

 

Další způsoby pěstování okrasných dřevin

V poslední době se na trhu objevují větší stromy pěstované v tzv. airpotech; jedná se o jakési tašky, díky kterým je možné tyto dřeviny vysazovat také v letních měsících. Tyto rostliny ale bývají dražší než srovnatelně velké výpěstky expedované s balem a navíc jsou vystaveny mnohem více stresovým faktorům, což se projevuje na jejich vitalitě.

 

Jarní, nebo podzimní termín výsadby?

Oba termíny jsou vhodné, pro většinu rostlin je však výhodnější podzimní výsadba. Půda je ještě dostatečně prohřátá a dřeviny zvládnou částečně zakořenit už do zimy a na jaře mají rychlejší start. Také se v maximální míře využije zimní vláha. Výjimku tvoří některé teplomilné rostliny, například broskvoně. Dřeviny by se dále neměly vysazovat v období rašení, opadu listů a v době intenzivní tvorby letorostů.

 

Autor: Bc. Vít Ondráček
Zdroje: Přednášky z předmětu Dendrologie, ZF MZLU, akademický rok 2009/10

 

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz