Východiska pro naši zahradně architektonickou tvorbu

Zahrada není jen rozšířením obytného prostoru domu, ale je svébytným a samostatným obytným prostorem, který se využívá po co nejdelší období během roku a tomu je také přizpůsobena. Každý prostor v zahradě musí mít své opodstatnění.

 

V zahradě se odráží životní styl dnešní doby. Má plnit okrasnou, pobytovou a současně i pěstební funkci.

 

Okrasnou funkcí zahrady je její reprezentativnost; klademe důraz zejména na přirozený zdroj krásy v květinách, které elegantně dotváří dřevinnou kostru kompozice. Užitková zahrada není oddělována od zbytku zahrady, ale naopak je její součástí. Zároveň se částečně stírá rozdíl mezi okrasnou a užitkovou rostlinou, neboť i ryze užitková rostlina (jak ovocné stromy, tak zelenina) dokáže být velmi krásná a tak plnit estetickou funkci.

 

Dnešní zahrada se snaží respektovat přirozené pochody v přírodě. Kompostování na vlastní zahradě je samozřejmostí a upřednostňován je především volný růst rostlin. Ideálním cílem je stav, kdy je do zahrady vnesena jistá míra nahodilosti a nedbalé elegance.

 

V zahradě musí rezonovat jak přírodní, tak kulturní pozadí okolí. V budoucnu bude kladen větší důraz nejen na větší původnost použitých taxonů dřevin a materiálů vzhledem k okolní přírodě, ale také na afinitu s dřívějšími kulturními strukturami.

 

Zahrada má pokud možno využívat jedinečnosti místa. Spojnice do okolní krajiny jsou velice cenné. Zahrada má tak možnost být více originální.

 

Zahradu je nutno vnímat jako prostor v neustálém vývoji v čase. Tento proces nikdy nekončí a takzvaný konečný stav je spíše jen stavem dospělosti určitých zásadních dřevin v kompozici. Zahrada prochází neustálou změnou; nejen během ročních období, ale v průběhu let.

 

Zahrada je radost. Práce na zahradě znamená příjemné odreagování, odpočinek a relaxaci od starostí, proto přizpůsobujeme velikost a náročnost zahrady potřebám každého investora.

KONTAKT

+420 777 815 279
arbodesign@arbodesign.cz