ZAHRADA POD HRADEM DĚVÍN, BRATISLAVA

Společně se slovenským ateliérem ARCH-I-BALD v čele s Dankem Lapšanským vznikla nedaleko stepních společenstev Děvínské Kobyly zahrada, která se krásně otevírá pohledem na starobylý hrad Děvín. Zahradu tvoří dvě samostatné terasy, přičemž svahy mezi nimi jsou pojaty velkorysými trvalkovými záhony, pro jejichž druhovou skladbu byla inspirací okolní příroda svahů nad Dunajem. Naleznete v nich velký podíl travin, domácích druhů trvalek nebo cibulovin, které se tu uplatňují od časného jara. Součástí zahrady je otevřená plocha trávníku pro relaxaci či hru dětí, terasa s ohništěm či dřevěné vyvýšené záhony určené pro pěstování bylinek či jednoleté zeleniny.