ZAHRADA V SRDCI ČESKÉ KANADY, PODLESÍ

Místo zaniklého statku uprostřed České Kanady v obci s devatenácti trvalými obyvateli. V současnosti zde probíhá stavba nového stavení v podobě letního domu s jedinečnou moderní architekturou. Naším cílem bylo kolem domu vytvořit zahradu tak, aby výsledným dojmem byl pocit, že se sem dům pouze odněkud přenesl a zasadil do stávající rozkvetlé krajiny. V rámci projektu byly vymezeny jednotlivé funkční plochy, které byly řešeny extenzivně tak, aby fungovaly samy o sobě bez větší míry péče – vznikl zde rybník s bohatou vegetační zónou, trvalkový záhon v podobě přírodě blízkého společenstva či sad v zadní části zahrady, složený z historických ovocných odrůd. Výběr rostlinného sortimentu zde byl jasný, rozhlédnout se kolem sebe a používat pouze ty druhy, které se zde cítí doma – růže od kapličky na návsi, lupiny od plaňkového plotu sousedů či divizny, které si rok po roce cestují sadem.