ZAHRADA ZA VALEM V JIHLAVĚ

Zahrada, se kterou se na nás obrátila mladá moderní rodina z Vysočiny. Hlavním znakem tohoto místa bylo umístění domu v poměrně prudkém svahu, který byl od sousedního pozemku ještě dále odcloněn uměle navršeným valem, čímž se ještě více podtrhla svažitost celé zahrady. V rámci projektu byly vymezeny jednotlivé funkční plochy zahrady – vzniklo zde několik terasovitých úrovní s odlišnou náplní, které na sebe navazují a propojují se – centrální travnatá plocha s terasou a bazénem, koutek inspirován Zen zahradou, místo pro skleník a užitkovou zahrádku či ohniště s posezením. Toto umístění domu ve svahu zároveň zajistilo zajímavé výhledy do okolí, které jsme se snažili ještě více podtrhnout vytvořením vyhlídky z místa, kde jsou pohledy nejatraktivnější.